Onze advies diensten

Onze naam zegt het al; ICTAdvies! Wij laten ú graag profiteren van ónze jarenlang opgebouwde ervaring en kennis op het gebied van ICT.

Dat kan middels onze adviesdiensten.
Onder adviesdiensten verstaan wij de rapportagelevering van analyse en advies op ICT gebied voor het hoger of middelmanagement én coach- en sturingdiensten voor het productiepersoneel van onze klanten.

Onze adviesdiensten worden neutraal geleverd en kunnen zowel strategisch- als conflict oplossend functioneren.

Onderdeloep

Wij nemen alle aanwezige inzichten onder de loep om onze advies productie realistisch en uitvoerbaar op te leveren. Tevens maken wij inzichtelijk welke knelpunten aanwezig zijn of gaan ontstaan. We adviseren over de toepasbaarheid van middelen van toen en middelen van nu en leggen de link tussen uw business en de haalbaarheid daarvan.

Coach advisering, of mediation, zorgt ervoor dat verschillen van inzicht weer op elkaar afgestemd worden, of geeft een helder beeld over welke consequenties aanvaard dienen te worden.

Dit wordt veelal benut bij de ‘people aspecten’ van de ICT organisatie om tot conflictoplossing of simpelweg ‘door partijen verstaanbare communicatie’ te komen.

Bij advies diensten legt ICTAdvies alleen verantwoording af bij de partij die onze dienst heeft ingehuurd, meestal de directie of het bestuur van de organisatie.